Chương trình lì xì Tết tại dự án Novaland tại The Sun Avenue quận 2


Chương trình siêu HOT trong tháng 2/2017 - Xuân Hạnh Phúc - Valentine 14/02/2017


The Sun Avenue Quận 2 - Mua Nhà Novaland trên 2 tỷ đồng tặng đến 136 triệu.

1. Mua nhà trên 2 tỷ đồng

Nếu gia đình (Tuổi Vợ + Tuổi Chồng) x 1.000.000 đồng + lì xì (16 hoặc 18 triệu) x
Nếu độc thân: Tuổi x 1.5 x 1.000.000 đồng + lì xì (16 hoặc 18 triệu)


Chương trình lì xì Tết tại dự án Novaland tại The Sun Avenue quận 2


2. Mua nhà dưới 2 tỷ đồng
Nếu có gia đình (Tuổi vợ hoặc tuổi chồng, tuổi nào lớn hơn thì dùng ) x 1.000.000 đồng + lì xì (16 hoặc 18 triệu).

Nếu độc thân: tặng lộc đầu năm - Lì xì từ 16 đến 18 triệu.

Áp dụng duy nhất cho khách hàng cọc trong tháng 2.

Hotline: 0932.014.177 hay Email: info@duankhudong.net